Tarjoan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, ylemmän erityistason psykoterapeuttina ja psykologina:

 • Intensiivinen psykoterapia: 1–4 vuotta, 1–2 kertaa viikossa, myös Kelan kuntoutuspsykoterapia

 • Lyhytpsykoterapia: esim. 10–25 käyntiä

 • Psykologin neuvonta-, ohjaus- ja konsultaatiokäynnit, parikäynnit

 • Videoetäyhteys/chat

 • Yksilö- ja ryhmätyönohjaus, koulutuksia, kursseja, esim. ITSETUNTEMUSTA JA ITSEMYÖTÄTUNTOA ETSIMÄSSÄ -ITSETUTKISKELUKURSSI.

Palvelut

Tarjoan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, psykologina ja ylemmän erityistason psykoterapeuttina seuraavaa:

Intensiivinen psykoterapia

 • Kesto esim. 1–4 vuotta

 • Myös Kelan kuntoutuksena

 • Käyntitiheys 1–2 kertaa viikossa

Lyhytpsykoterapia

 • Esimerkiksi 10–25 käyntiä

 • Psykologin neuvonta-, ohjaus- ja konsultaatiokäynnit

 • Yksilötyönohjausta

 • Ryhmätyönohjausta

 • Parikäyntejä

 • Videoetäyhteys, kursseja/koulutuksia

Milloin tarvitaan psykoterapiaa ja mitä se on?

Psykoterapia on tehokas hoitomuoto. Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään myös itsetuntemuksen lisääntymiseen. 


Yksinkertaistaen todeten psykoterapiassa asiakas kertoo mieltään askarruttavista asioista ja psykoterapeutti kuuntelee kommentoiden kuulemaansa. Kysymyksillään psykoterapeutti pyrkii selkiyttämään asiakkaansa ajattelua. Tavoitteena on myös tulla entistä paremmin tietoiseksi asioiden taustalla vaikuttavista tekijöistä ja muuttaa esimerkiksi haitallisia toimintamalleja toimivimmiksi.

Psykoterapiassa on tärkeää saavuttaa ainutlaatuinen kokemus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Psykoterapian läpikäynyt saa itselleen sellaista omaa itseään koskevaa henkistä pääomaa, jota hän ei voi koskaan menettää. 


Psykoterapiaa käytetään muun muassa masennuksen, ahdistusoireiden, uupumuksen, väsymyksen, paniikkihäiriön, jännitysoireiden, ihmissuhdeongelmien, sisäisten ristiriitojen, jaksamisongelmien (esimerkiksi työssä tai opiskelussa) ja parisuhdeongelmien hoidossa.

Itse keskityn tuottamaan psykoterapiapalveluja erityisesti aikuisille ja yli 18-vuotiaille nuorille. Olen aktiivinen ja reflektoiva psykoterapeutti, joka etsii taustayhteyksiä ja ratkaisuja.
Olen koulutukseltani yksilöpsykoterapeutti, mutta teen myös parikäyntejä parisuhteissa ilmenevien ongelmien selvittämiseksi.

Intensiivinen, psykodynaaminen yksilöpsykoterapia

Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia kestää yleensä vähintään yhden vuoden, mutta usein tarvitaan useampi vuosi ja käyntitiheytenä on 1–2 kertaa viikossa. Psykodynaamisessa yksilöpsykoterapiassa pyritään esimerkiksi lisäämään itsetuntemusta, käsittelemään

persoonallisuuden kehityksen puutteita, ymmärtämään ajankohtaisia ongelmia aikaisempien elämänvaiheiden kautta ja/tai käsittelemään ratkaisemattomia sisäisiä ristiriitoja. Tavoitteena voi olla myös kyky ylläpitää jatkossa entistä tyydyttävämpiä ihmissuhteita. 


Pyrkimyksenä on lievittää oireisiin usein liittyvää ahdistuneisuutta puhumalla epäselvistäkin tunteista saaden tätä kautta ymmärrystä ja etäisyyttä, mitkä puolestaan vähentävät ahdistusta. Sopii esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden, uupumuksen ja sopeutumisvaikeuksien (esimerkiksi sairauden) yllättäessä sekä muiden mielenterveysongelmien hoitoon.

Lyhytpsykoterapia

10–25 käynnin lyhytpsykoterapiassa otetaan tarkasteltavaksi jokin keskeinen ongelma. Tavoitteena on asiakkaan voinnin kohentuminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja mahdollisesti uusien toimintatapojen löytäminen. 


Lyhytpsykoterapia sopii avuksi esimerkiksi sisäisiin ristiriitoihin, ongelmiin ihmissuhteissa, stressaaviin elämäntilanteisiin tai kriisitilanteisiin, työ- tai opiskeluvaikeuksiin, avioerotilanteisiin, sairastumiseen sopeutumiseen, traumoihin, parisuhdeongelmiin, lapsettomuusongelmiin, uupumukseen, depressioon eli masennukseen, ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen.

Psykologin neuvonta

1–10 käynnin aikana tapahtuva psykologin/psykoterapeutin neuvonta ja ohjaus vastaavat muilta osiltaan lyhytpsykoterapiaa, mutta oireilu on tätä vaihtoehtoa käytettäessä yleensä lievempää tai vähemmän aikaa kestänyttä. Tätä tapaa käytetään esimerkiksi erilaisissa kriiseissä, traumoissa, unettomuudessa ja vakavan sairastumisen yhteydessä.

Asiakaskohtaisesti räätälöity koulutus ja työnohjaus, Vaasa

Tarjoan psykoterapeuttina, laillistettuna psykologina ja kasvatustieteiden maisterina asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia sekä työnohjausta sekä yksilöille että ryhmille.

Työnohjaus

Työnohjauksessa käsitellään työhön liittyviä tilanteita ja asioita. Työnohjauksen tavoitteena on muun muassa oman ammatillisen identiteetin kehittäminen ja jokaisen työnohjattavan omat henkilökohtaiset työhönsä liittyvät päämäärät.

Kliininen hoitotyön työnohjaus hoitotyötä tekeville on luonnollisesti erityisalaani, mutta työnohjaus on hyödyllistä myös esimerkiksi opetusalalla toimiville. Lähes kaikissa ammateissa tarvitaan oman työn kehittämistä työnohjauksen avulla niin johtotehtävissä, esimiesasemassa kuin myös työntekijätehtävissä.

Koulutusta

Asiakaskohtaisesti räätälöidyissä koulutuksissa panostetaan asiakkaan kannalta tärkeimpiin teemoihin. Ota yhteyttä, niin räätälöidään tarpeisiisi sopiva koulutus.

Kts. video:  ITSETUNTEMUSTA JA ITSEMYÖTÄTUNTOA ETSIMÄSSÄ -ITSETUTKISKELUKURSSI


Osaatko olla ystävä itsellesikin? Tilaa sähköpostitse  leenamakih@gmail.com kaikille soveltuva kurssi, joka sisältää runsaasti harjoituksia auttaen sinua selkeyttämään

ja syventämään omaa itsetuntemustasi sekä lisäämään myötätuntoasi itseäsi kohtaan. Itsetuntemus vaikuttaa muun muassa psyykkiseen hyvinvointiin, elämänhallintaan, itsetuntoon, onnellisuuteen, ihmissuhteisiin, jaksamiseen ja menestykseen. 


Kurssi edellyttää itsenäistä omaa pohdiskelua ja itsensä tarkastelua erilaisin tehtävin. Saat etsiä ja löytää vastauksia kysymyksiin: kuka ja millainen minä olen sekä miten minä kohtelen itseäni? Opit miten voit parantaa ja kehittää itsetuntemustasi ja itsemyötätuntoasi. Saat nähdä, miten oppimasi asiat alkavat vaikuttaa elämääsi. 


Saat materiaalin pysyvästi omaan käyttöösi sähköisessä muodossa toisin kuin verkkokursseissa, joissa usein on tietty rajoitettu aika, jolloin materiaali on käytössäsi.

Psykolog och psykoterapeut (högre nivå), Vasa

Psykolog, psykoterapeut, PeM Leena Mäki-Haapoja

tel. 050 511 7441

leenamakih@gmail.com

Mottagning i Vasa (Sundom, Kronvik) 

På plats är också en vänlig veteterrier Hope.

Psykoterapi, konsultationer och handledning

Jag erbjuder psykoterapi för vuxna och ungdomar över 18 år (även som FPA:s rehabiliterande psykoterapi), konsultationer, parterapi och arbetshandledning. 


Mitt mål är att erbjuda så bra vård som möjligt med tanken att rätt vård i rätt tid. Psykoterapi kräver oftast 1–4 år och det är vanligt att man går i terapi från 1 år till 4 år 1–2 gånger per veckan. Möjligt är också att ordna kortterapi som till exempel kan innebära 10–25 gånger.

Alternativerna är alltså följande

 • Intensiv psykoterapi: minst ett år, oftast 1–4 år, 1–2 gånger per veckan, även som FPA:s rehabiliterande psykoterapi

 • Korttidspsykoterapi: till exempel 10–25 gånger

 • Psykologens konsultationer

 • Handledning (individuellt/i gruppen)

 • Parterapi

 • Videosamtal, kurser

Blev du intresserad?

Du får gärna fråga mera, om det behövs. Om du vill boka tid hos mig, kontakta mig via email!

Monipuoliset psykoterapiapalvelut Vaasassa tarjoaa laillistettu psykologi ja psykoterapeutti Leena Mäki-Haapoja. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Yhteydenotto