Psykologi Leena Mäki-Haapoja SOITA: 050 511 7441Tilaa: leenamakih@gmail.com

ITSETUNTEMUSTA JA ITSEMYÖTÄTUNTOA  KÄSITTELEVÄT KURSSIT (29-49 €)

Palvelut

Tarjoan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, psykologina ja ylemmän erityistason psykoterapeuttina seuraavaa:

Intensiivinen psykoterapia
- Kesto esim. 1-3 vuotta
- Myös Kelan kuntoutuksena
- Käyntitiheys 1-2 kertaa viikossa


Lyhytpsykoterapia
- Esimerkiksi 10-25 käyntiä
- Psykologin neuvonta-, ohjaus- ja konsultaatiokäynnit
- Yksilötyönohjausta

- Ryhmätyönohjausta
- Parikäyntejä

- Videoetäyhteys, kursseja/koulutuksia.

Psykoterapia, Vaasa

Tarjoan yksityisenä elinkeinonharjoittajana, ylemmän erityistason psykoterapeuttina ja laillistettuna psykologina seuraavaa:

  • Intensiivinen psykoterapia: Kesto vähintään vuosi, usein useampia vuosia, myös Kelan kuntoutuksena, käyntitiheys 1-2 kertaa viikossa
  • Lyhytpsykoterapia: esim. 10-25 käyntiä
  • Psykologin neuvonta-, ohjaus- ja konsultaatiokäynnit
  • Yksilötyönohjausta
  • Ryhmätyönohjausta
  • Parikäyntejä
  • Videoetäyhteys/chat, Koulutuksia, erilaisia kursseja räätälöidysti sopimuksen mukaan, esim. ITSETUNTEMUSTA JA ITSEMYÖTÄTUNTOA ETSIMÄSSÄ - ITSETUTKISKELUKURSSI

Milloin tarvitaan psykoterapiaa ja mitä se on?

On yleisesti todettu, että tehokkain yhdistelmä mielenterveysongelmien hoitomuotona on psykoterapia ja tarpeen mukainen lääkitys. Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään esimerkiksi itsetuntemuksen lisääntymiseen.

Yksinkertaistaen todeten psykoterapiassa asiakas kertoo mieltään askarruttavista asioista ja psykoterapeutti kuuntelee kommentoiden kuulemaansa. Kysymyksillään psykoterapeutti pyrkii selkiyttämään asiakkaansa ajattelua. Tavoitteena on myös tulla entistä paremmin tietoiseksi asioiden taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Tilanteen mukaan psykoterapeutilla on välillä aktiivisempi rooli ja välillä taas psykoterapeutti keskittyy lähinnä kuuntelemiseen ja kuulemiseen. Psykoterapiassa on tärkeää saavuttaa ainutlaatuinen kokemus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Psykoterapian läpikäynyt saa itselleen sellaista omaa itseään koskevaa henkistä pääomaa, jota hän ei voi koskaan menettää.

Psykoterapialla voidaan hoitaa mielenterveysongelmia, psyykkisiä häiriöitä ja psykosomaattista oireilua. Psykoterapiaa käytetään mm. masennuksen, ahdistusoireiden, uupumuksen, väsymyksen, paniikkihäiriön, jännitysoireiden, ihmissuhdeongelmien, sisäisten ristiriitojen, jaksamisongelmien (esimerkiksi työssä tai opiskelussa) ja parisuhdeongelmien hoitoon.

Itse keskityn tuottamaan psykoterapiapalveluja erityisesti aikuisille ja yli 18-vuotiaille nuorille.

Olen koulutukseltani yksilöpsykoterapeutti, mutta tarvittaessa järjestän parikäyntejä parisuhteessa ilmenevien ongelmien selvittämiseksi. 

Intensiivinen, psykodynaaminen yksilöpsykoterapia

Intensiivinen, psykodynaaminen eli psykoanalyyttisesti orientoitunut yksilöpsykoterapia kestää yleensä vähintään yhden vuoden, mutta usein tarvitaan useampi vuosi. Käyntitiheys on 1-2 kertaa viikossa.

Psykoanalyyttisesti orientoituneessa yksilöpsykoterapiassa pyritään esimerkiksi lisäämään itsetuntemusta, käsittelemään persoonallisuuden kehityksen puutteita, ymmärtämään ajankohtaisia ongelmia aikaisempien elämänvaiheiden kautta ja/tai käsittelemään ratkaisemattomia sisäisiä ristiriitoja. Tavoitteena voi olla myös kyky ylläpitää jatkossa entistä tyydyttävämpiä ihmissuhteita.

Pyrkimyksenä on lievittää oireisiin usein liittyvää ahdistuneisuutta puhumalla epäselvistäkin tunteista saaden tätä kautta välimatkaa, mikä puolestaan vähentää ahdistusta. Sopii esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden, uupumuksen ja sopeutumisvaikeuksien (esimerkiksi sairauden) yllättäessä sekä muiden mielenterveysongelmien hoitoon.

Lyhytpsykoterapia

10–25 käynnin lyhytpsykoterapiassa otetaan tarkasteltavaksi jokin keskeinen ongelma. Tavoitteena on asiakkaan voinnin kohentuminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja mahdollisesti uusien toimintatapojen löytäminen.

Lyhytpsykoterapia sopii avuksi esimerkiksi sisäisiin ristiriitoihin, ongelmiin ihmissuhteissa, stressaaviin elämäntilanteisiin tai kriisitilanteisiin, työ- tai opiskeluvaikeuksiin, avioerotilanteisiin, sairastumiseen sopeutumiseen, traumoihin, parisuhdeongelmiin, lapsettomuusongelmiin, uupumukseen, depressioon eli masennukseen, ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen.

Psykologin neuvonta

1-10 käynnin aikana tapahtuva psykologin/psykoterapeutin neuvonta ja ohjaus vastaavat muilta osiltaan lyhytpsykoterapiaa, mutta oireilu on tätä vaihtoehtoa käytettäessä yleensä lievempää tai vähemmän aikaa kestänyttä. Käytetään esimerkiksi erilaisissa kriiseissä, traumoissa, unettomuudessa ja vakavan sairastumisen yhteydessä.