Psykologi Leena Mäki-Haapoja SOITA: 050 511 7441Tilaa: leenamakih@gmail.com ITSETUNTEMUSTA JA ITSEMYÖTÄTUNTOA  KÄSITTELEVÄT KURSSIT (29-49 €)

Asiakaskohtaisesti räätälöity koulutus ja työnohjaus, Vaasa

Tarjoan psykoterapeuttina, laillistettuna psykologina ja kasvatustieteiden maisterina asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia sekä työnohjausta sekä yksilöille että ryhmille.

Työnohjaus

Työnohjauksessa käsitellään työhön liittyviä tilanteita ja asioita. Työnohjauksen tavoitteena on mm. oman ammatillisen identiteetin kehittäminen ja jokaisen työnohjattavan omat henkilökohtaiset työhönsä liittyvät päämäärät.

Kliininen hoitotyön työnohjaus hoitotyötä tekeville on luonnollisesti erityisalaani, mutta työnohjaus on hyödyllistä myös esimerkiksi opetusalalla toimiville. Lähes kaikissa ammateissa tarvitaan oman työn kehittämistä työnohjauksen avulla niin johtotehtävissä, esimiesasemassa kuin myös työntekijätehtävissä.

Koulutusta

Asiakaskohtaisesti räätälöidyissä koulutuksissa panostetaan asiakkaan kannalta tärkeimpiin teemoihin. Ota yhteyttä, niin räätälöidään tarpeisiinne sopiva koulutus.

ITSETUNTEMUSTA JA ITSEMYÖTÄTUNTOA ETSIMÄSSÄ - ITSETUTKISKELUKURSSI https://youtu.be/LcBwf3QuvY8

Osaatko olla ystävä itsellesikin? Tilaa: leenamakih@gmail.com kaikille soveltuva kurssi, joka sisältää runsaasti harjoituksia auttaen sinua selkeyttämään ja syventämään omaa itsetuntemustasi sekä lisäämään myötätuntoasi itseäsi kohtaan. Itsetuntemus vaikuttaa mm. psyykkiseen hyvinvointiin, elämänhallintaan, itsetuntoon, onnellisuuteen, ihmissuhteisiin, jaksamiseen ja menestykseen. Kurssi edellyttää itsenäistä omaa pohdiskelua ja itsensä tarkastelua erilaisin tehtävin. Saat etsiä ja löytää vastauksia kysymyksiin: kuka ja millainen minä olen sekä miten minä kohtelen itseäni? Opit miten voit parantaa ja kehittää itsetuntemustasi ja itsemyötätuntoasi. Saat nähdä miten oppimasi asiat alkavat vaikuttaa elämääsi. Saat materiaalin pysyvästi omaan käyttöösi sähköisessä muodossa toisin kuin verkkokursseissa, joissa usein on tietty rajoitettu aika minkä materiaali on käytössäsi.